تبلیغات
آفتاب پنهان - سیمای حضرت
 
صفحه نخست          تماس با مدیر            نسخه موبایل                RSS                  
شمارنده
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
سیمای حضرت
صورت حضرت
در روایات در وصف چهره و صورت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء چنین آمده است: سیمایى چون ماه تابان دارد و چهره اش گرد و درخشان است.[1] پیشانى باز و نورانى، بینى كشیده و باریك دارد [2] چهره ای چون دینار گرد و گلگون است.[3] دیدگانش سرمه كشیده، محاسن مباركش پر مو و برگونه راست او خالى جذاب است.[4]

قد حضرت
در وصف قد و قامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آمده است: راست قامت است، اما نه دراز قد. [5] قد مباركش مانند شاخه درخت بان كه سروقدان را به آن تشبیه مى كنند و یا چوب ریحان است. [6]

اندام حضرت علیه السلام
ابو بصیر می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم: از پدر شما شنیده ام که امام زمان ارواحنا له الفداء سینه اى گشاده و كتف هایى باز و عریض دارد.حضرت فرمود: ای ابا محمد پدرم زره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را پوشید، ولى برایش بلند بود، به طورى كه بر زمین مى رسید. من نیز آن را پوشیدم، ولى بر قامتم بلند بود، ولى آن زره بر قامت حضرت قائم ارواحنا له الفداء چنان مناسب و اندازه است كه بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اندازه بود و قسمت پایین آن زره كوتاه است، به طورى كه هر بیننده گمان می كند، اطراف آن را گره زده اند. [7]

ریان بن صلت می گوید: به امام رضا علیه السلام عرض كردم: آیا شما صاحب امر هستید؟

فرمود: من امام و صاحب امر هستم، ولى نه آن صاحب امرى كه زمین را از عدل و داد پر می كند. حضرت قائم كسى است كه وقتى ظهور می كند، در سن پیران است، ولى به نظر جوان مى آید. اندامى قوى و تنومند دارد به طورى كه اگر دست را به سوى بزرگترین درخت دراز كند، آن را از ریشه بیرون مى آورد و اگر میان كوه ها فریاد برآورد، صخره ها را مى شكند و از جا كنده مى شود[8]

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: او از فرزندان من است، اندامش چونان مردان بنى اسرائیل سخت و ستبر است. [9]

در دیگر روایات آمده است: راست قامت است ولى نه دراز قد، چهار شانه است ولى نه كوتوله ،خلقت او معتدل است. شكمى چاق، ران هایى پرگوشت و اندامى متناسب دارد. [10]

ابروهاى حضرت
در روایات در وصف ابروهاى حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء چنین آمده است:

ابروهایش به طرف صورتش فرو هشته است. [11] ابروهایى كشیده دارد. [12] ابروانى به هم رسیده دارد. [13]

پیشانى حضرت
روایات ، نشانى حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء را چنین توصیف كرده است:

پیشانى باز و درخشان.

چشمان حضرت
در وصف چشمان حضرت آمده است:دیدگانى مشكى و سرمه كشیده دارد. [14] و از شب زنده دارى فرو رفته است. [15]

رنگ چهره حضرت
در روایات رنگ چهره حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء چنین آمده است: رنگش عربى گندم گون است . [16] هاله اى از نور او را احاطه كرده است. [17] صورتى نقره فام و چهره اى گلگون دارد. [18]

گونه حضرت
در روایات آمده است كه برگونه راست حضرت قائم ارواحنا له الفداء خالى جذاب وجود دارد [19] مانند دانه مشك كه بر قطعه عنبر سائیده باشند. [20]

محاسن حضرت
در روایات آمده است: محاسن ریش مباركش پر مو و مشكى است. [21]

دندان حضرت
در روایات درباره دندان هاى حضرت چنین آمده است:دندان هایش چون شانه ظریف، منظم وجدا از هم است. [22] دندان هایى شفاف دارد. [23] دندان هاى ثنایایش براق و از هم جدا است. [24]

علامت پشت
در پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علامتى بود كه آن را ختم نبوت گویند.

حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء نیز علامتى در پشت دارد مانند علامت پشت مبارك رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم كه برخى از آن به ختم وصایت تعبیر كرده اند. [25]

شنوءة
منطقه اى است در یمن كه قبیله ازد به آن ها منسوب است. مردان این منطقه در زیبائى ضرب المثل هستند. [26]

رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثى سیماى درخشان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء را هنگام ظهور چنین توصیف مى فرماید: گویى مردى است از شنوءة و بر دوش او دو عبا از قطوان است. [27]

شمایل حضرت
صفات و مشخصات حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء كه در احادیث و روایات آمده بسیار است .

مرحوم مجلسى در كتاب غیبت شیخ طوسى از امام باقر علیه السلام نقل مى كند كه امیر المؤمنین علیه السلام در منبر فرمود: مردى از دودمان من، در آخر الزمان ظهور مى كند كه رنگش سفید مایل به سرخى و شكمش عریض، ران هایش پهن، استخوان شانه هایش درشت و در پشت وى دو خال است: یكى به رنگ پوست بدنش و دیگرى شبیه خال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است .
دو نام دارد: یكى مخفى و دیگرى ظاهر، نامى كه مخفى است احمد و نامى كه ظاهر است محمد مى باشد. [28]

روزى امیرالمؤمنین علیه السلام نگاهى به امام حسین علیه السلام كرد و فرمود: این پسر من آقاست، چنان كه پیغمبر نیز او را آقا نامید، خداوند از دودمان او مردى همنام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورد كه در خوى و سیرت مانند خود آن حضرت است. پیشانى اش باز، بینى اش كشیده، میان برآمده، شكمش فربه، ران هایش پرگوشت و در ران راستش خالى است و میان دندان هاى ثنایایش باز ست... . [29]

دركتاب فصول المهمَه آمده است: مهدى موعود جوانى متوسط القامه، نیكورو و خوش موى است موى سرش بر روى دوش هایش ریخته است. بینى اش باریك و پیشانى اش باز است...... [30]

از جمله خصایص حضرت آن است كه گذشت زمان باعث پیرى او نمى شود، لذا وقتى ظهور مى كند با آن كه سن مبارك او سال ها از هزار گذشته، به صورت مردى چهل ساله ظاهر می شود. [31]

به هر حال اوصافى و خصوصیاتى كه براى آن حضرت بیان شده، مشخصاتى است كه جز بر آن شخصِ خاص امام دوازدهم، یگانه فرزند امام حسن عسكرى علیه السلام بر احدى قابل انطباق نیست، لذا بطلان دعاوى مدعیان مهدویت با توجه به این نشانه ها آشكار است.

پی نوشت ها :
[1] بحار الانوار ج50 ص 78 منتخب الاثرص 185.

[2] كشف الغمه ج 3 ص 259 بحار الانوار ج 51 ص 80 و 90.
[3] بحار الانوار ج 1 5 ص 77 الزام الناصب ص 139.
[4] کشف الغمه ج 3 ص 260.
[5] الزام الناصب ص 138.
[6] روزگار رهایی ج1 ص169.
[7] بحار الانوار ج152 ص 319 ، اثبات الهداة ج 3 ص 440 و 520.
[8] کمال الدین ج 2 ص 48، اعلام الوری ص 407 ، کشف الغمه ج 3 ص314.
[9] ملاحم ابن طاووس ص 142.
[10] روزگار رهایی ج 1 ص 121.
[11] الزام الناصب ص 138.
[12] همان ص 138.
[13] همان ص 138.
[14] كشف الغمه ج3 ص 260 و276 ، منتخب الاثر 166 ، بحار الانوار ج 52 ص 51.
[15] الزام الناصب ص 3810.
[16] منتخب الاثر ص 185بحار الانوار ج 50 ص78.
[17] کشف الغمه ج 3 ص 259 و269 منتخب الاثر ص147.
[18] منتخب الاثر ص157 بحار الانوار ج 51 ص35.
[19] كشف الغمه ج 3 ص 260 ، منتخب الاثر ص166 ، ینابیع الموده ج 3 ص 35.
[20] الزام النا صب ص 138 ، الامام المهدى ص337.
[21] كشف الغمه ج 3 ص260 و276، منتخب الاثر ص 166، بحارالانوار ج51 ص 36.
[22] بحار الانوار ج 15 ص 77 ، کشف الغمه ج 3 ص 260 و 277.
[23] غیبة نعمانى ص 141، منتخب الاثر ص 150.
[24] منتخب الاثرص 165.
[25] نجم الثاقب باب سوم.
[26] روزگار رهایی ج 1 ص 122.
[27] بحار الانوار ج52 ص 80 اختصاص مفید ص 208.
[28] بحار الانوار ج 51 باب 4 حدیث 4.
[29] همان حدیث 19.
[30] سیماى آفتاب حبیب الله طاهری ص 55.
[31] منتخب الاثرص 284.

هوای دلاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...
کتابنامه

کتاب «مهدیان دروغین» تألیف حجت‌الاسلام رسول جعفریان منتشر و روانه بازار شد. دانشیار دانشگاه تهران در این کتاب به تقسیم حوزه‌های مختلف جغرافیایی دنیای اسلام پرداخته و مهدیان دروغین در مناطق و دوره‌های مختلف تاریخ را معرفی کرده است.

نظرسنجی
به نظر شما چقدر برای واقعه ظهور آماده هستیم؟دیگر امکاناتاین نوا را در وبلاگ خود پخش کنید: