صفحه نخست    l    تماس با مدیر    l    نسخه موبایل    RSS    l   
 • ویژگی های جامعه منتظر ظهور منجی

  بشر از روزی كه پا به عرصه گیتی نهاده در آرزوی یك زندگی اجتماعی خوش و سعادت‌بخش است، و در راه رسیدن به آن تلاش و كوشش می‌كند و همیشه از جان و دل خواستار یك عصر درخشان و اجتماع صالحی است كه ظلم و تعدّی در آن نباشد....

  ادامه مطلب ...
 • امام ، پناه از شیطان

  یکی از مهم ترین شؤون امام علیه السّلام که تأمین کننده‌ی اساسی ترین نیاز ما به ایشان است، ملجأ و پناه بودن امام علیه السّلام است...

  ادامه مطلب ...
 • عرصه‌های مشترک عامه و خاصه در موضوع مهدویّت

  یکی از موارد اتفاقی بین شیعه و اهل سنّت در قضیه‌ی مهدویّت، اتفاق بر اصل آن است. امت اسلامی ـ به غیر از گروهی اندک از غربزدگان و روشنفکر نمایان مانند احمد امین مصری ـ بر این مسأله اتّفاق دارند که ...

  ادامه مطلب ...
 • زن منتظر و منتظر‌پروری

  در طول تاریخ تشیع، یكی از نقش‌های بی‌بدیل زنان، دفاع از ولایت و تلاش برای حفظ این ارزش الهی بوده است، به ویژه در عصر غیبت كه تقریباً امكان ایفای نقش مردان برای دفاع از ولایت، به سبب اختناق شدید، كم‌رنگ بوده است، زنان، فعالانه برای حفظ فرهنگ مهدویت در جامعه نقش آفرینی كرده‌اند...

  ادامه مطلب ...
 • ما بی صاحب نیستیم !

  آقای شیخ حیدرعلی مدرس اصفهانی فرمود: « یکی از مواقعی که من به حضور مقدس حضرت بقیة الله ارواحنا فداه ( یا یکی از اصحابشان ) مشرف شدم و ایشان را نشناختم، سالی بود که اصفهان بسیار سرد شد و نزدیک پنجاه روز آفتاب دیده نمی شد و مدام برف می بارید. سرما بحدی شد که نهرهای جاری یخ بسته بود. ...

  ادامه مطلب ...
القابی که با «م» شروع می شوند
 مؤمَل
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و به معناى این است كه خلایق آرزوى او را دارند.

امام حسن عسكرى علیه السلام فرمود: "آن هنگام كه حجت ارواحنا له الفداء به دنیا آمد دشمنان گمان كردند كه ایشان را مى كشند تا نسلش را قطع كنند، پس چگونه دیدند قدرت خداوند را؟ كه نامید او را مؤمل [1]

البته در دعاى ندبه اشاره به این مضمون شده: بنفسى انت من امنیه شایق یتمنی من مؤمن ومؤمنة ذکرا فحنا

مامول
یعنى امید داشته شده كسى كه آرزوى او را دارند و آن چه یا آنكه مایه امید باشد. [2]

امام صادق علیه السلام بعد از ذكر بسیارى علامات، فرمود: آن گاه قائم مأمول و اما، مجهول برمى خیزد

در زیارات مأثوره آن حضرت است: السلام علیك ایها الامام المأمول [3]

مامول كه پیش تر از القاب حضرت شمرده شده، به همین معناست.

مبدا الاَیات
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و به معناى "ظاهركننده آیات خداوند" یا محل بروز و ظهور آیات الهیه است.

چون از آن روزكه بساط خلافت در زمین گسترده شد و انبیاء و رسل با آیات بینات و معجزات، براى هدایت خلق آمدند و مأمور ارشاد شدند، خداوند براى احدى، چنین تكریم نفرمود و با احدى آن مقدار آیات نفرستاد كه براى مهدى ارواحنا له الفداء فرستاده و روانه خواهد كرد.بسیارى از آیات الهى، براى آمدن آن حضرت ظاهر مى شودكه یك دهم آن، براى آمدن هیچ حجتى ظاهر نشده است [4]

مبلى السرائر
از القاب حضرت و به معناى آشكاركننده رازها است. [5]

مجازى بالاعمال
ازالقاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است. [6]

محسن
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و از اسماء حسنى است كه خداوند تعالى آن حضرت را مظهر اعظم آن قرار داده. [7]

مخبِربِمایعلَن
از القاب حضرت شمرده شده و به معناى خبر دمنده به آن چه آشكار مى شود است [8]

مدبر
از القاب آن حضرت شمرده شده است.

مصباح الشدید الضیاء
به معناى چراغ نورانى و از القاب حضرت است. [9]

مظهرالفضایح
از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء و به معناى جلوه گاه رسوایى ها است. [10]

مفرج اعظم
به معناى گشایشگر بزرگ و از القاب حضرت است.

امام رضا علیه السلام فرموده است: هرگاه عِالم شما غایب شد، پس فرج اعظم را منتظرباشید. [11]

مفضل
از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء و از اسماء حسنى است كه خداوند تعالى آن حضرت را مظهر اعظم آن قرار داده. [12]

مقتصِر
به معناى اكتفا كننده واز القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء است.

شاید منظور این باشد كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء برخلاف همه انبیاء واوصیاء گذشته، كه به خاطر حفظ و بقاى دین با منافقین مدارا مى كردند،ایشان تنها به انصار و بندگان صالح اكتفا خواهد فرمود و رشته الفت و موانست باكفار ومنافقین، در آخرالزمان گسسته خواهد شد. [13]

مقدرة
به معناى توانایى و از القاب آن حضرت است.

حضرت را مقدره گویند چون ازكثرت بروز و ظهور عجایب، قدرت هاى الهى در نزد آن حضرت، به حدى رسیده كه گویا عین قدرت شده است. [14]

مقدرة
به معناى توانایى و از القاب آن حضرت است.

حضرت را مقدره گویند چون ازكثرت بروز و ظهور عجایب، قدرت هاى الهى در نزد آن حضرت، به حدى رسیده كه گویا عین قدرت شده است. [15]

منجى
به معناى نجات دهنده و لقبى است كه به حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء مى دهند.

اما دركتاب نجم الثاقب كه 182 اسم و لقب از حضرت ذكر شده نیامده است.

منعم
از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء واز اسماء حسنى است كه خداوند تعالى آن حضرت را مظهر اعظم آن قرار داده. [16]

من لم یجعل الله لَه شبیها

یعنى كسى كه احدى شبیه و نظیر او نیست و از القاب حضرت
مهدى ارواحنا له الفداء شمرده شده است.

در هدایة این لقب حضرت، چنین آمده است من لم یجعل الله له سمیا که البته به شبیها تفسیركرده است.

از ویژگى هایى كه براى حضرت نقل شده معلوم مى شود، هیچكس شبیه آن حضرت نیست و به رتبه عزَت و جلالش نرسیده و نخواهد رسید. [17]

مهدى
از مشهورترین لقب هاى امام زمان ارواحنا له الفداء است.

درباره علت نامیده شدن آن حضرت با این لقب، روایت هاى مختلفى ذكر شده است.

حضرت امام محمد باقر علیه السلام مى فرمایند: هنگامى كه مهدى ما قیام كند، ثروت ها را به طور مساوى تقسیم و در جامعه به عدالت و دادگرى رفتار مى كند. هركسى از او اطاعت كند از خداوند اطاعت كرده است و هركسى او را نافرمانى كند از خدا نافرمانى كرده است . وآن حضرت را مهدى نامیده اند چون به امور پنهان و نهانى هدایت مى گردد. [18]

درباره امور نهانى كه آن حضرت به آن ها هدایت مى شود و یا هدایت مى كند، با توجه به تعابیر روایات نظرات چندى بیان شده است. ازآن جاكه در دوره غیبت مخصوصاً دوران غیبت كبرى در اثر پیدا شدن تبلیغات ضد دینى و تفسیرها و برداشت هاى نامناسب از احكام دین ونفوذ خرافات و اندیشه هاى غلط غیر دینى به اصول و تعالیم اصیل اعتقادى، مردم دین اصلى و حتى قرآن اصلى را فراموش خواهندكرد،آن حضرت پس از ظهور، قرآن اصیل و احكام واقعى اسلام را از لابلاى آن همه تحریفات و تفسیرهاى نادرست بیرون خواهند كشید، به گونه اى كه حتى مردم گمان خواهندكردكه ایشان یك دین و آیین جدیدى را مطرح مى كنند. به این مناسبت آن حضرت را مهدى مى گویند.

پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره مى فرمایند: دوازدهمین فرزندم به گونه اى غایب خواهد شد كه اصلأ دیده نخواهد شد و در این دوره غیبت، وقایع سختى رخ خواهد داد.

در نتیجه طولانى شدن این دوره، زمانى خواهد آمد كه از اسلام جز اسمى و از قرآن جز رسم و خطى اثرى باقى نخواهد ماند. درآن موقع خداوند متعال به وى اجازه خواهد داد تا قیام كند.آنگاه به وسیله او اسلام را تقویت و تجدید خواهدكرد. [19]

بر طبق این دیدگاه چون حضرت مهدى ارواحنا له الفداء مردم را به حقایق پنهان شده دینى راهنمایى خواهندكرد او را مهدى مى گویند.دیدگاه دیگر این است كه قائم آل محمد علیه السلام را از این رو مهدى مى گویندكه مردم را به امورى كه برآن ها پوشیده است راهنمایى خواهد كرد.وى پس از ظهور، جهت ارشاد پیروان ادیان دیگركتاب هاى آسمانى تحریف نشده،آن ها را به آنان نشان خواهد داد و از این طریق آنان را با دین اصیل خودشان آشنا خواهد ساخت و بر اساس همان احكام تحریف نشده آیین خودشان، باآنان رفتار خواهد كرد.

در روایتى مى خوانیم: از جمله كارهاى حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء پس از ظهور این است كه تورات اصلی و انجیل اصلى و سایركتاب هاى انبیاى گذشته را از یك مخفیگاه خارج خواهد ساخت. [20]

دیدگاه دیگر این است كه آن حضرت پس از ظهور، مردم را در تمام زمینه هایى كه به بیراهه رفته اند ارشاد خواهند كرد تا به شیوه هاى درست دستیابند چون انحرافات دوران غیبت تنها در احكام دینى نیست، چراكه در اثر جهل و نا آگاهى در عرصه هاى سیاسى، علمى و صنعتى نیز مردم دچار اشتباهات زیادى مى شوند.طرفداران این برداشت نیز به برخى از روایات كه مشتمل برتعابیر خاصى هستند، تمسك مى جویند. به عنوان مثال از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه فرموده اند:آن حضرت را مهدى مى گویند چون مردم را به امورى كه گم كرده اند، هدایت مى كند.[21]

این تعبیر شامل انحراف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى نیز مى شود.

نتیجه آن كه مى توان گفت: چون امام زمان ارواحنا له الفداء به بركت علم بى نظیرى كه دارد، مردم را در تمام عرصه هاى حیات فردى و اجتماعى و علمى و دینى به راه صحیح هدایت خواهدكرد وآن ها را از تمام گمراهى ها نجات خواهد داد، به این مناسبت آن حضرت را مهدى مى گویند.

البته در برخى روایات نیز به این نكته اشاره شده است كه یكى از چیزهاى مخفى كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء مردم را به آن هدایت خواهندكرد، ذخایر زیرزمینى و معادن است كه شاید این لقب به این قبیل از عملكردهاى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نیز دلالت داشته باشد. [22]

وامَا واژه مهدى،اسم مصدر هدایت است و به معنى كسى است كه به وسیله خدا هدایت شده باشد،و به همین معنى، برخى از پیامبران و بزرگان را بدون آن كه مهدى موعود و منتظر پندارند، مهدى خوانده اند.

حسان بن ثابت در قصیده خود، واژه مهدى را براى پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به كار برده است.

این واژه در حدیثى از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به همین معنى درباره حضرت امیر علیه السلام به كار رفته است. [23]

سنى ها اغلب،آن را براى چهار خلیفه بعد ازپیامبر صلی الله علیه و آله و سلم كه آنان را خلفاءِ الراشدون المهدیون مى گویند، به كار مى برند. [24]

شیعیان كوفه، عنوان مهدى را در مفهوم راه یافته و هدایت شده آن،درباره امام سجاد علیه السلام به كار برده اند.

به این معنى، همه امامان عنوان مهدى داشته اند، با این مفهوم كه وظیفه شان هدایت مردم به سوى دین خداوند بوده است وکلنا نَهدى الى دین الله به همین جهت دركتب مربوط به زیارات، تمام امامان الئمة الراشدون المهدیون اطلاق شده است.

در روایتى از امام حسین علیه السلام نقل شده است كه فرمود: ما دوازده مهدى داریم اول آن ها امیرالمؤمنین علیه السلام و آخرآن ها نهمین فرزند من است... [25] ولى واژه مهدى در مفهوم نجات بخش آن، عنوان خاص امامدوازهم شیعه است كه در آخر الزمان ظهور مى كند و در اصطلاح شرع،اطلاق مهدى به این مفهوم،به هیچ كس جز امام غائب صحیح نیست و حتى اطلاق آن به سایر امامان نیز درست نمى باشد. [26]

مهدى موعود
موعود از القاب مشهور و رایج حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است.

استاد على دوانى، جلد سیزدهم بحارالانوار چاپ سنگى را دركتابى با همین عنوان، ترجمه كرده است كه امروزه بسیار مورد استفاده علاقه مندان قرار مى گیرد.در شهر مقدس قم نیز بنیاد فرهنگى با همین نام، در زمینه مهدى پژوهى فعالیت مى كند.

نخستین كسى كه در اسلام به او لقب مهدى موعود را دادند، محمد حنفیه بود.

موعود مهدى و نشانه هاى پیامبران حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود: در قائم ما نشانه هایى از هفت پیامبر وجود دارد: نشانه اى از پدر ما آدم، نشانه اى از حضرت نوح، نشانه اى از حضرت ابراهیم، نشانه اى از حضرت موسى، نشانه اى از حضرت عیسى، نشانه اى از حضرت ایوب علیه السلام و نشانه اى از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اما نشانه اش از حضرت آدم و نوح، طول عمر است. نشانه اش از حضرت ابراهیم، ولادت پنهانى وكناره گیرى از مردمان است. نشانه اش از حضرت موسى، استمرارترس و غیبت است. نشانه اش از حضرت عیسى، اختلاف مردم در حق اوست. نشانه اش از حضرت ایَوب، فرج بعد از شدت وگشایش پس ازگرفتارى است و اما نشانه اش از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خروج او با شمشیر است. [27]

موتور
به معناى كسى است كه یكى از نزدیكانش كشته شده و انتقام او را نگرفته باشد و از القاب حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است.

در روایات متعددى، حضرت به لقب موتور ذكر شده است.موتور[28] به والد، منظوركسى است كه پدرش كشته شده و خونخواهى او نشده است علامه مجلسى فرموده كه مراد به والد، یا حضرت عسكرى علیه السلام یا امام حسین علیه السلام و یا جنس والدكه شامل همه ائمه علیه السلام مى شود است.

امام صادق علیه السلام نیز فرمود: قائم موتور و خشمناك خروج مى كند در حالى كه پیراهن خونین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم كه در جنگ احد بر تن داشت، بر بدن آن حضرت است. [29]

در برخى روایات موتور بابیه دارد.

در زیارت عاشورا مى خوانیم:السلام علیك یاثار الله ابن ثاره والوتر الموتور [30]

یعنى درود بر تو اى كسى كه خداوند از خون پاك تو و پدرت كه به ناحق ریختند انتقام مى گیرد و از ستم وارد بر تو داد خواهى مى كند.

پی نوشت ها :
[1]نجم الثاقب، باب دوم.

[2] معارف ومعاریف ج9ص52.
[3]نجم الثاقب باب دوم.
[4] همان.
[5] همان.
[6] همان.
[7]همان.
[8]همان.
[9]همان.
[10]همان.
[11]همان.
[12] همان.
[13]همان.
[14]همان.
[15] همان.
[16] همان.
[17] همان.
[18]اثبات الهداة ج 7 ص 110 و 169.
[19]منتخب الاثرص 98.
[20]بحارالانوار ج 51 ص 29.
[21]اثبات الهداة ج 7ص 110
[22]نشریه موعود ش 28 ص 67 .
[23]آخرین امید داود الهامى ص 207.
[24] سنن ابی ماجه ج 1، ص 16.
[25] من لا یحضره الفقیه ج 2، ص 371 التذهیب طوس ج 6ص 114.
[26]آخرین امید داودالهامى ص210.
[27] كمال الدین ج 1، ص 438 منتخب الاثرص 0 30 بحار الانوار ج 51ص 217.
[28] الرائد ج2ص 8168 .
[29]نجم الثاقب باب دوم.
[30] مفاتیح الجنان باب سوم.

درباره وبلاگاینجا آسمان ابری ست
آنجا را نمی دانم
اینجا هوایش بهاری نیست
آنجا را نمی دانم
اینجا عاشقا تنهایند
آنجا را نمی دانم
اینجا دل برای تو تنگ است
آنجا را نمی دانم...

نوای مهدوی

این نوا را در وبلاگ خود پخش کنید:

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 
   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic